PET Business Insurance är ett varumärke som tillhör LRMS Europe Limited. Syftet med informationen på denna webbplats är endast för allmän information. Informationen tillhandahålls av LRMS Europe Limited och medan vi strävar efter att hålla informationen aktuell och korrekt, gör vi inga utfästelser eller garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, om fullständighet, riktighet, tillförlitlighet, lämplighet eller tillgänglighet med avseende på webbplatsen eller information, produkter, tjänster eller relaterad grafik som finns på webbplatsen för något ändamål. All tillit du placerar på sådan information är därför helt på egen risk. Vi kommer inte under några omständigheter att vara ansvariga för någon förlust eller skada, inklusive utan begränsning, indirekt eller påföljande förlust eller skada, eller någon förlust eller skada som uppstår från förlust av data eller vinst som uppstår på grund av, eller i samband med, användningen av denna webbplats. Även om genom den här webbplatsen kan länka till andra webbplatser som inte kontrolleras av LRMS Europe Limited. Vi har ingen kontroll över dessa webbplatsers natur, innehåll och tillgänglighet. Inkludering av länkar innebär inte nödvändigtvis en rekommendation eller stöd av de åsikter som uttrycks på dem. Alla ansträngningar görs för att hålla webbplatsen igång och fungerande. Men LRMS Europe Limited kan inte ansvara för, och kommer inte att hållas ansvarig för om webbplatsen temporärt inte är tillgänglig på grund av tekniska problem utanför vår kontroll.

Update cookies preferences