LRMS Europe Limited, verksamt som PET Business Insurance, regleras av Central Bank of Ireland. Denna integritetspolicy beskriver hur LRMS Europe Limited använder och skyddar all information som du ger LRMS Europe Limited när du använder denna webbplats.

LRMS Europe Limited är fast beslutna om att skydda din integritet. Om vi ber dig att lämna viss information som kan identifiera dig när du använder denna webbplats, kan du vara säker på att den endast kommer att användas i enlighet med denna integritetspolicy. LRMS Europe Limited kan ibland ändra denna policy genom att uppdatera den här sidan. Återkom till den här sidan då och då för att se till att du är nöjd med eventuella ändringar.

Meddelande om skydd av personuppgifter

Introduktion

Personuppgifter är alla uppgifter som kan användas för att identifiera dig, antingen enskilt eller i kombination med annan information. Vi erkänner vårt ansvar att behandla dina personuppgifter med omsorg och att följa all relevant lagstiftning, särskilt dataskyddslagstiftningen 2018 och EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) som vi kallar för ”lagstiftningen” i detta dokument. Detta meddelande omfattar vårt krav på att ge dig information om hur och varför vi använder dina personuppgifter och dina rättigheter enligt lagstiftningen.

Personuppgiftsansvarig

Vi har gett dig en offert och/eller administrerar din försäkring och klassas därför som ”personuppgiftsansvarig” vilket innebär att vi behandlar dina uppgifter. Kontaktuppgifterna visas längst ner i detta meddelande. Dina uppgifter kan komma att överföras till andra parter, inklusive försäkringsgivare, i syfte att ordna med din försäkring. Dessa parter kan också vara personuppgiftsansvariga och kommer vid behov att utfärda sina egna meddelande om skydd av personuppgifter.

Personuppgifter

Vi kommer att använda personuppgifter om dig främst för att:

 • ge dig en offert från försäkringsgivare
 • arrangera och administrera din policy om du köper en genom oss
 • arrangera förstklassig finansiering/konsumentkredit om det behövs
 • informera dig om våra produkter och tjänster
 • Statistisk analys

En del av de personuppgifter vi ber dig lämna kan vara känsliga (särskild kategori) enligt definitionen i lagstiftningen. Du kan t.ex. behöva ge oss information om din medicinska anamnes, brottsdomar och körförseelser. Vi är enligt lagstiftningen tillåtna att samla in sådan information för angivna ”försäkringssyften” utan ditt specifika samtycke, men den kommer endast att användas för de syften som anges ovan. Om du ger oss information om en annan person, bekräftar du att den personen har gett dig tillåtelse att tillhandahålla den till oss och att vi kan använda personuppgifterna på samma sätt som dina egna, enligt det som anges i detta meddelande.

Rättslig grund för behandling av dina personuppgifter

Vi är skyldiga att ha en laglig grund (enligt definitionen i lagstiftningen) för att behandla dina personuppgifter och de relevanta grunder som vi använder visas i tabellen nedan.

Syftet med behandlingen Rättslig grund
Tillhandahålla offerter, ordna och administrera försäkringar Nödvändigt för fullgörande av ett försäkringsavtal
Arrangera förstklassig finansiering/konsumentkredit Nödvändigt för fullgörande av ett konsumentkreditavtal
Tillhandahålla av information om produkter och tjänster (marknadsföring) Våra legitima intressen eller ditt uttryckliga samtycke
Meddela dig om ändringar av vår tjänst Våra rättsliga och lagstadgade skyldigheter
För att förhindra och upptäcka bedrägerier, penningtvätt och andra finansiella brott Våra rättsliga och lagstadgade skyldigheter
För att uppfylla allmänna rättsliga eller lagstadgade skyldigheter Våra rättsliga och lagstadgade skyldigheter/td>
Statistisk analys Våra legitima intressen – att förädla och förbättra de produkter och priser som vi erbjuder.

Marknadsföring

Vi kan kontakta dig via e-post, text, telefon, post eller andra överenskomna sätt för att hålla dig uppdaterad om våra produkter och tjänster. Lagstiftningen gör det möjligt för oss att göra detta enligt våra egna kommersiella intressen för viss kommunikation med tidigare kunder. Under andra omständigheter kan vi bara göra det med ditt uttryckliga samtycke. I samtliga fall kan du när som helst välja att inte ta emot sådan kommunikation.

Utlämnande av dina personuppgifter

Som en nödvändig del av att tillhandahålla dig de tjänster som beskrivs ovan kan vi behöva lämna ut dina personuppgifter till andra tredje parter. Dessa inkluderar: Premium finansieringsbolag, datorbyrå/programvaruhus, försäkringsgivare, andra försäkringsförmedlare, försäkringsbranschens databaser, myndigheternas databaser, kreditbyråer, tillsynsmyndigheter och polisen/andra brottsbekämpande organ. Detta kommer att vara till hjälp vid bekämpning och upptäckt av bedrägerier.

Arkiveringstid

Dina uppgifter kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt och kommer att hanteras i enlighet med vår datalagringspolicy. I de flesta fall kommer perioden att vara högst 7 år efter utgången av ett försäkringsavtal om vi inte är skyldiga att behålla uppgifterna under en längre period på grund av affärs-, juridiska eller reglerande krav.

Internationella överföringar av uppgifter

Vi kan överföra dina personuppgifter till destinationer utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Om vi gör det kommer vi att se till att de behandlas säkert och i enlighet med lagstiftningen.

Dina rättigheter

Enligt lagstiftningen har du följande rättigheter i samband med vår behandling av dina personuppgifter:

 1. Rätten att få information om hur vi använder dina personuppgifter (detta integritetsmeddelande)
 2. Rätten att se en kopia av de personuppgifter vi har om dig (I de flesta fall kommer detta att vara gratis)
 3. Rätten att få personuppgifter rättade om de är felaktiga eller ofullständiga
 4. Rätten till radering av dina personuppgifter (”rätten att bli bortglömd”) om det inte finns någon tvingande anledning till fortsatt behandling
 5. Rätten att begränsa behandlingen under vissa omständigheter, t.ex. om dess riktighet bestrids
 6. Rätten till dataportabilitet som, med förbehåll för vissa villkor, gör det möjligt för dig att erhålla och återanvända dina personuppgifter i olika tjänster
 7. Rätten att invända mot viss behandling, inklusive för direkt marknadsföring
 8. Rätten till information i samband med automatiserat beslutsfattande och profilering

Klagomål/Kontakta oss

Om du har ett klagomål om hur vi använder dina personuppgifter kan du kontakta oss på adressen nedan. Du har också rätt till att när som helst lämna in ett klagomål till informationskommissionärens kontor.

För ytterligare information om denna integritetspolicy, för att få tillgång till dina personuppgifter eller för att utöva någon av dina andra rättigheter, kan du kontakta Anja Cantillon, LRMS Europe Limited, Glandore Business Centers Ltd, Fitzwilliam Hall, Fitzwilliam Place, Dublin, DO2 T292, Irland. Du kan också kontakta oss via e-post på sales@petbusinessinsurance.se

Säkerhet

Vi åtar oss att garantera att din information är säker. För att förhindra obehörig åtkomst eller avslöjande har vi infört lämpliga fysiska, elektroniska och administrativa förfaranden för att skydda och säkra den information vi samlar in online.

Hur vi använder cookies

En cookie är en liten fil som ber om tillstånd att placeras på din dators hårddisk. När du godkänner, läggs filen till och cookien hjälper till att analysera webbtrafiken eller låter dig veta när du besöker en viss webbplats. Cookies gör så att webbapplikationer kan svara dig som individ. Webbapplikationen kan anpassa funktionerna enligt dina behov, det du gillar och ogillar genom att samla in och komma ihåg information om dina inställningar.

Vi använder cookies för trafikloggar för att identifiera vilka sidor som används. Detta hjälper oss att analysera data om webbsidors trafik och förbättra vår webbplats enligt kundens behov. Vi använder endast denna information för statistiska analysändamål och då tas data bort från systemet.

Sammantaget hjälper cookies oss att ge dig en bättre webbplats genom att vi kan övervaka vilka sidor du tycker är användbara och vilka du inte tycker är det. En cookie ger oss inte på något sätt tillgång till din dator eller någon information om dig, förutom de uppgifter du väljer att dela med oss.

Du kan välja att godkänna eller avvisa cookies. De flesta webbläsare godkänner automatiskt cookies, men du kan vanligtvis ändra dina webbläsarinställningar för att avvisa cookies om du vill. Detta kan hindra dig från att få största möjliga nytta av webbplatsen.

Länkar till andra webbplatser

Vår webbplats kan innehålla länkar så att du enkelt ska kunna besöka andra webbplatser av intresse. Men när du har använt dessa länkar för att lämna vår webbplats, bör du notera att vi inte har kontroll över de andra webbplatserna. Därför kan vi inte ansvara för skydd och integritet av några uppgifter som du lämnar när du besöker sådana webbplatser och sådana webbplatser styrs inte av denna integritetspolicy. Du bör vara försiktig och granska den integritetspolicy som gäller för den aktuella webbplatsen.

Update cookies preferences